Peri-operatief beleid

Voor alle informatie rond peri-operatief beleid kan je terecht op www.anesthesielier.be

Bij het gericht aanvragen van preoperatieve onderzoeken of vragen m.b.t. het nuchter houden van de patiënt voor een ingreep, kunnen volgende peri-operatieve adviezen handig zijn voor onze ziekenhuisartsen en huisartsen.

Volgens ernst van voorafbestaand orgaanlijden bestaat een klassering van de te opereren patiënten. De ASA-classificatie is wereldwijd gebruikt en mee bepalend voor de preoperatieve onderzoeken die nodig zijn:

  • ASA-klasse I: gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik.
  • ASA-klasse II: patiënt met een lichte aandoening waarvoor hij al dan niet medicatie neemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten niet (bv.: matige hypertensie onder controle met medicatie).
  • ASA-klasseIII : patiënt met een ernstige systeemaandoening waarvoor hij medicatie neemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten (bv.: CARA, ook morbiede obesitas met B.M.I. > 30).
  • ASA-klasse IV: patiënt met een zeer ernstige systeemaandoening, die een chronische bedreiging voor het leven vormt.
  • ASA-klasse V: een zwaar zieke patiënt waarvan men niet verwacht dat hij nog 24 uur zal overleven, met of zonder ingreep.

Ook de ernst van de ingreep is daarvoor mee bepalend. Hier kan je de lijst/classificatie terugvinden van hoog- en laag risico ingrepen.