Sociale dienst

De sociale dienst maakt, naast het team psychologen en de dienst zinzorg en pastoraal, ook deel uit van de dienst patiëntenbegeleiding. De kernopdrachten van onze dienst zijn de volgende...
  • Ontslagmanagement: van bij de opnamestart een inschatting maken van de zorgbehoefte van de patiënt bij het ontslag en samen met de patiënt en familie zoeken naar bv. de juiste thuishulp, een revalidatiecentrum, hersteloord of woon- en zorgcentrum.
  • Psychosociale opvang en begeleiding: patiënten en familie bijstaan bij crisissituaties (verkeersongeval, trauma, overlijden, …) of hen psychosociaal ondersteunen tijdens hun opname in het ziekenhuis, ziekte.
  • Administratieve begeleiding: ziekenfonds, hospitalisatieverzekering, aanvragen tegemoetkomingen, …

Indien nodig zal de medewerker van de sociale dienst de patiënt doorverwijzen naar bepaalde gespecialiseerde diensten.

De sociale dienst is steeds bereid te luisteren en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Contact verloopt steeds strikt vertrouwelijk.

Elke medewerker is verbonden aan een specifieke verpleegafdeling. De sociale dienst werkt steeds multidisciplinair: er is overleg met de behandelend arts, verpleegkundige, …

Meer informatie en contactgegevens over de sociale dienst vind je in de brochure hieronder. Mailen kan altijd naar sociale.dienst@heilighartlier.be