Laboratoriumgeneeskunde

In het laboratorium klinische biologie worden allerlei analyses uitgevoerd op bloed, urine, stoelgang of andere lichaamsmaterialen.

Sinds 15 september 2016 is het klinisch laboratorium geaccrediteerd volgens de internationale kwaliteitsnorm ISO15189:2012. Het accreditatiecertificaat 585-MED werd uitgereikt door de overheidsinstantie BELAC. Het labo wordt op periodieke basis geauditeerd door BELAC ter controle.

Staalafnames zijn mogelijk op werkdagen tussen 8 uur en 21 uur. Uitzonderingen op afspraak zijn mogelijk in opdracht van de aanvragende arts op het nummer: 03/491 30 70

 

Praktische informatie

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag: 08:00-21:00 (zonder afspraak)
Zaterdag: 08:00-11:00
(enkel op afspraak)

Voor het maken van een afspraak bel je naar 03/491 30 70.

 

Wat breng je zeker mee?

  • Het aanvraagformulier geschreven door de huisarts of specialist
  • Je identiteitsbewijs

Voor sommige testen dien je nuchter te zijn, als je twijfelt kan je dit altijd aan je behandelende arts vragen.
Opgelet, een uitgebreide suikertest of OGTT is steeds op afspraak.


Spermaonderzoek

Voor dit onderzoek moet je een afspraak maken via 03/491 30 70.
De afname dient thuis te gebeuren, de afname instructies staan vermeld op het aanvraagformulier.
Breng zeker het aanvraagformulier en uw identiteitsbewijs mee.

Wissers

Wissers, met uitzondering van coronawissers,  worden afgenomen op dezelfde ogenblikken als de bloedafnames.
Voor coronawissers moet steeds een afspraak gemaakt worden via 03/491 30 70.

Stoelgangstaal

Een potje voor een staal kan je bekomen in het labo. Het binnenbrengen van je staal kan je doorlopend doen.
Breng zeker je aanvraagformulier en identiteitsbewijs mee.

 

Resultaten opvragen

Telefonisch of per mail worden er geen resultaten doorgegeven van klinische labotesten. Als patiënt kan je je resultaten opvragen op de volgende manieren:

  • Bij voorkeur bespreek je de resultaten met de aanvragende arts.
  • Via de website www.mijngezondheid.belgie.be kan je de resultaten opzoeken op internet:
    • Aanmelden via eID of digitale ID;
    • Via de rubriek ‘Rapporten & resultaten’ kan je de resultaten opzoeken.
  • Op vraag kunnen de resultaten je per post bezorgd worden.
  • Op vertoon van de identiteitskaart van de patiënt kan je rechtstreeks op het labo zijn of haar resultaten ophalen.

Klik hier om de labogids te consulteren.

 

Voortdurende innovatie door analyse van lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat overblijft na een onderzoek of een behandeling kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden aangewend voor kwaliteitsverbeterende projecten, zoals het ijken van toestellen.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op jouw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door het laboratorium meegedeeld aan jouw behandelende arts.

Heb je als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal? Meld dit dan zo snel mogelijk aan het labo of de medisch directeur. Je kan ook gebruik maken van het formulier dat je hier kan downloaden. Het formulier kan je overhandigen aan het labo van het ziekenhuis of via post of e-mail opsturen naar: HeiligHartziekenhuis vzw, t.a.v. labo, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier of labo.secretariaat@heilighartlier.be Je kan steeds jouw beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van jouw weigering zal worden bewaard en gebruikt.

Daarnaast kan het gebeuren dat je in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor jouw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om jouw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen en dit staat volledig los van het aanwenden van restmateriaal.

 

 

Verantwoordelijke artsen

Bart Peeters

Laboratoriumgeneeskunde

Klinische biologie

Helena Claerhout

Laboratoriumgeneeskunde

Hematologie

Ellen Van Even

Laboratoriumgeneeskunde, Ziekenhuishygiëne

microbiologie, moleculaire biologie, geneesheer ziekenhuishygiëne

Sophie Van Aelst

Laboratoriumgeneeskunde

biochemie, immunologie

Wim Laffut

Laboratoriumgeneeskunde

microbiologie, antibiotiocabeleid, labodirecteur