Bloedafname

Tijdens een bloedafname wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen voor medisch onderzoek. Een bloedafname wordt uitgevoerd op aanvraag van een arts.

Praktische informatie

Tijdens een bloedafname wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen voor medisch onderzoek. Een bloedafname wordt uitgevoerd op aanvraag van een arts.

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag: 08u00-21u00 (zonder afspraak, uitgezonderd functietesten)
Zaterdag: 08u00-10u00
(enkel routine afnames bij volwassen patiënten op afspraak)

Via de website of de afsprakenapp Mijn HH Lier kan je een afspraak maken voor een aantal specifieke labo onderzoeken, telefonisch kan ook via 03/491 30 70.

Wat breng je mee?

Om alles vlot te laten verlopen vragen we om volgende zaken mee te nemen:

  • Aanvraagformulier geschreven door de huisarts of specialist of je cyberlab afnamesticker
  • Je identiteitsbewijs
  • Stickers van de inschrijving te bekomen aan de kiosken in de inkomhal

Volg route 168 naar het labo op de 1ste verdieping, waar je kan aanmelden bij de labo onthaalmedewerkers.

Kinderen jonger dan 3jaar worden door ervaren pediatrische verpleegkundigen op de afdeling pediatrie geprikt. Dit steeds op afspraak met de afdeling pediatrie of behandelende pediater.

Sommige patiënten ondergaan een onderzoek dat langer duurt waardoor zij, omwille van strikte tijdschema’s voor specifieke onderzoeken, tussen de andere patiënten door geholpen worden. We trachten de wachttijd echter voor iedereen zo kort mogelijk te houden.

 

Voortdurende innovatie door analyse van lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat overblijft na een onderzoek of een behandeling kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden aangewend voor kwaliteitsverbeterende projecten, zoals het ijken van toestellen.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur. Klinisch
betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op jouw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door het laboratorium meegedeeld aan jouw behandelende arts.

Heb je als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal? Meld dit dan zo snel mogelijk aan het labo of de medisch directeur. Je kan ook gebruik maken van het formulier dat hier kan downloaden. Het formulier kan je overhandigen aan het labo van het ziekenhuis of via post of e-mail opsturen naar: HeiligHartziekenhuis vzw, t.a.v. labo, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier of labo.secretariaat@heilighartlier.be

Je kan steeds jouw beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van jouw weigering zal worden bewaard en gebruikt.

Daarnaast kan het gebeuren dat je, in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor jouw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om jouw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen en dit staat volledig los van het aanwenden van restmateriaal.

 

Verantwoordelijke artsen

Bart Peeters

Laboratoriumgeneeskunde

Klinische biologie

Helena Claerhout

Laboratoriumgeneeskunde

Hematologie

Ellen Van Even

Laboratoriumgeneeskunde, Ziekenhuishygiëne

microbiologie, moleculaire biologie, geneesheer ziekenhuishygiëne

Sophie Van Aelst

Laboratoriumgeneeskunde

biochemie, immunologie

Wim Laffut

Laboratoriumgeneeskunde

microbiologie, antibiotiocabeleid, labodirecteur