Geriatrisch Support Team (GST)

Het aantal ouderen neemt niet alleen snel toe in onze maatschappij, maar ook in het ziekenhuis. Dit vertaalt zich ook naar een aantal specifieke ziekten, behoeften en bijzondere noden die ontstaan. Om hieraan tegemoet te komen, besliste de overheid om in elk ziekenhuis een geriatrisch support team op te starten.

Het geriatrisch support team bestaat uit een multidisciplinair team (geriater, geriatrische verpleegkundigen, ergotherapeut, psycholoog) dat instaat voor het evalueren van de algemene toestand van alle patiënten van 75 jaar en ouder die niet op een geriatrische afdeling worden opgenomen. Bedoeling is om specifieke adviezen te formuleren naar de patiënt, de familie en de andere zorgverleners, zodat deze patiënten toch met de beste geriatrische zorgen omringd worden.

Deze aanpak moet zorgen voor een zo goed mogelijk herstel, het bereiken van een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de oudere patiënt. Als de patiënt in de beste omstandigheden ontslagen wordt, kan de thuisopvang zo goed mogelijk verlopen, zodat snelle heropnames in het ziekenhuis vermeden kunnen worden.

Het Geriatrisch Support Team is, elke werkdag, telefonisch bereikbaar via het nummer: 03 491 29 39.

Meer informatie vind je terug in deze brochure.