Dermatologie (huidziekten)

Het aantal huidtumoren in België is de laatste jaren sterk toegenomen en een verdere stijging voor de komende jaren wordt verwacht.

Momenteel is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in België. 1 op 5 patiënten ontwikkelt een vorm van huidkanker voor de leeftijd van 75 jaar. Jaarlijks komen er in totaal ongeveer 44.000 huidkankerpatiënten bij. Bij vrouwen tussen 15 en 29 jaar zijn maligne melanomen de meest voorkomende tumor.

De forse stijging van huidkanker heeft in belangrijke mate te maken met levensstijlfactoren, namelijk de mate van zonblootstelling. Het is daarom heel belangrijk om je huid goed tegen de zon te beschermen. Lees hier enkele tips.

Op basis van de voorspellingen wordt verwacht dat de incidentie (en daarmee ook de prevalentie) van zowel basocellulair carcinoom, spinocellulair carcinoom als melanoom blijft stijgen in het volgende decennium.

Om deze groeiende groep patiënten te behandelen, werd in het ziekenhuis een samenwerking opgezet tussen de dermatologen, de plastisch chirurgen, medisch oncologen met het oncologisch support team en de anatomopathologen. Op deze manier wordt getracht de patiënt een gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg aan te bieden, van diagnose tot behandeling en opvolging. Tijdens het Multidisciplinair Oncologisch Consult (of MOC) wordt elke diagnose van huidkanker besproken en wordt een gezamenlijk behandelplan en follow-up opgesteld.

De huidvlekpoli richt zich op de behandeling van verdachte huidvlekjes (vermoeden van melanoom), spinocellulair carcinoom, basocellulair carcinoom en precancereuze huidletsels (aktinische keratosen). Ook zeldzamere vormen van huidkanker, zoals het merkcelcarcinoma, kunnen hier behandeld worden.

Er wordt steeds een verwijzing door je (huis)arts gevraagd om reeds een eerste screening in de eerste lijn te laten gebeuren.

Verantwoordelijke artsen

Inge Swinnen

Dermatologie (huidziekten)
Meer Info

Nele Cattaert

Dermatologie (huidziekten)
Meer Info