Dermatoscopisch nazicht van zon- en moedervlekken

De huidvlekpoli richt zich op de behandeling van verdachte huidvlekjes (vermoeden van melanoom), spinocellulair carcinoombasocellulair carcinoom en precancereuze huidletsels (aktinische keratosen). Ook zeldzamere vormen van huidkanker, zoals het merkcelcarcinoma, kunnen hier behandeld worden.

Verantwoordelijke artsen

Nele Cattaert

Dermatologie (huidziekten)
Meer Info