Infofiche DAT-scan

Andere namen:DAT-scintigrafie, hersenscan etc.

Wat is een DAT-scan?

Een DAT-scan is een scan van de hersenen die genomen wordt om de ziekte van Parkinson uit te sluiten. Hiervoor wordt een kleine dosis ioflupane of I131 gebruikt.

DAT-scan

Wat moet ik meebrengen?

Vergeet zeker niet:

  • Het aanvraagformulier van de neuroloog én het attest voor terugbetaling mee te brengen!
  • Je in te schrijven alvorens naar de afdeling te komen
  • 2 tabletten kaliumjodide in te nemen, 1u voor jouw afspraak

2 tabletten?

Je moet 2 tabletten kaliumjodide innemen 1u voor toediening van het isotoop. Je kan deze op voorhand komt afhalen op onze afdeling (na telefonisch overleg) zodat deze thuis reeds ingenomen kunnen worden. Het is ook mogelijk deze tabletten kaliumjodide bij de apotheek af te halen (gratis). Indien je de tabletten niet op voorhand inneemt zal op de afdeling een uur gewacht moeten worden alvorens het isotoop kan toegediend worden.

1u na de tabletten => toediening isotoop

1u na inname van de tabletten wordt een infuus geplaatst, het isotoop wordt toegediend en het infuus wordt daarna meteen verwijderd (+/- 5 minuten). Van het toegediende isotoop zal je geen bijwerkingen ervaren. Hierna krijg je een tijdstip mee waarop je mag terugkeren (4 tot 7u later) en mag je het ziekenhuis verlaten.

Het onderzoek

Wanneer je terugkomt op het afgesproken uur hoef je jezelf niet opnieuw in te schrijven. Je komt rechtstreeks naar de dienst nucleaire geneeskunde (route 169). Het onderzoek duurt +/- 30 minuten. Het hoofd wordt in een hoofdsteun geplaatst en het licht wordt gedimd zodat je ontspannen kan liggen.

Is het gevaarlijk?

De isotopen die we gebruiken zijn volstrekt veilig, kennen geen bijwerkingen en zullen het lichaam volledig verlaten hebben na 24u. Wel is het belangrijk dat je voldoende vocht inneemt en tot 24u na toediening +/- 1,5 meter afstand kan houden van kleine kinderen (<12) en zwangere vrouwen.

Nog vragen?

Bel ons gerust op 03/491.30.00

Door de verscheidenheid aan onderzoeken die we uitvoeren, kan het gebeuren dat een patiënt die na jou binnen kwam, toch eerder aan de beurt is.

Verantwoordelijke artsen

Anne-Marie Gielen

Nucleaire geneeskunde, Spine Unit Lier