Fiche Longscintigrafie

Andere namen: VQ-scan, long ventilatie, longperfusie scintigrafie, kwantificatie

Wat is een longscintigrafie?

Een longscintigrafie is een onderzoek waarbij de zowel de longfunctie als de doorbloeding van de long in beeld gebracht worden.

longscintigrafie

Wat gaat er gebeuren?

Deel I

Eerst zal je gevraagd worden via een buis in de mond het verdampte isotoop (d.m.v. aerosol) in te ademen. Dit is volledig smaak-, geur- en kleurloos en duurt tussen de 5 en de 10 minuten. Aansluitend zal je geïnstalleerd worden op de onderzoekstafel en volgt een eerste reeks beelden (+/- 20 minuten)

Deel II

Na de eerste beelden blijf je op de behandeltafel liggen en zal een tracer ingespoten worden via een bloedvaatje in de elleboogplooi of op de handrug. Het isotoop heeft geen bijwerkingen. Er zal je tijdens de inspuiting wel gevraagd worden een aantal malen diep en in uit te ademen. Aansluitend volgt de tweede reeks beelden (+/-20 minuten).

Nuchter?

Je dient voor een longscintigrafie niet nuchter te zijn.

Wat moet ik meebrengen?

Vergeet zeker niet:

  • Het aanvraagformulier van de aanvragende arts mee te brengen!
  • Je in te schrijven alvorens naar de afdeling te komen

Is het gevaarlijk?

De isotopen die we gebruiken zijn volstrekt veilig, kennen geen bijwerkingen en zullen het lichaam volledig verlaten hebben na 24u. Wel is het belangrijk dat je voldoende vocht inneemt en tot 24u na toediening +/- 1,5 meter afstand kan houden van kleine kinderen (<12) en zwangere vrouwen.

Nog vragen?

Bel ons gerust op 03/491.30.00

Door de verscheidenheid aan onderzoeken die we uitvoeren, kan het gebeuren dat een patiënt die na jou binnen kwam, toch eerder aan de beurt is.

Verantwoordelijke artsen

Anne-Marie Gielen

Nucleaire geneeskunde, Spine Unit Lier