Ergospirometrie

Een ergospirometrie is een test om je inspanningscapaciteit te meten en vergt een maximale lichamelijke inspanning.

De test wordt uitgevoerd op een fiets waarbij een hele reeks hart en longparameters worden geregistreerd. De test geeft informatie over de ernst van het hartfalen. Via de in-en uitgeademde lucht wordt de zuurstofopname berekend. De concentratie van de zuurstof en het koolzuur worden met elkaar vergeleken en dat levert informatie op over uw conditie en inspanningsmogelijkheid. Dit onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd op aanvraag van een cardioloog of een longarts.

*Enkel op verwijzing van een specialist cardiologie, pneumologie of revalidatiearts. 

Verantwoordelijke artsen

Thalia Bekelaar

Cardiologie

Klinische cardiologie, hartfalen, cardiale beeldvorming

Meer Info

Antoon Wildiers

Cardiologie

Cardiologie

Meer Info

Marc Lambelin

Cardiologie

hartfalen/cardiale revalidatie

Meer Info

Joris De Bondt

Cardiologie
Meer Info