Echografie (urologie)

Echografie is een beeldvormingstechniek waar door middel van niet-hoorbare geluidsgolven verschillende organen in beeld gebracht kunnen worden. In tegenstelling tot röntgenstralen, zijn deze golven onschadelijk voor het lichaam. Na het aanbrengen van een gel die de golven geleidt, is het zo mogelijk om op een snelle en onschadelijke wijze de prostaat, blaas, nieren en teelballen in beeld te brengen.

Verantwoordelijke artsen

Caroline Maes

Urologie, Uro-zorg-Lier Prostaatkliniek, Bekkenbodemkliniek (Pelvilier)

Functionele urologie, kinderurologie, laparoscopie, hoofd bekkenbodemkliniek, PelviLier

Meer Info

Karel Coppens

Urologie, Uro-zorg-Lier Prostaatkliniek

Algemene en oncologische urologie, laparoscopie, complexe endoscopie

Meer Info

Stijn Boulanger

Urologie, Uro-zorg-Lier Prostaatkliniek

Algemene, oncologische, kinderurologie

Meer Info