Couveuse (neonatologie)

Soms moeten pasgeborenen worden opgenomen op de afdeling neonatologie omdat ze extra zorgen en/of observatie nodig hebben.

Zowel bij een verwachte als onverwachte opname zullen jullie door de verpleeg- en vroedkundige worden ondersteund. Elke baby wordt met dezelfde deskundigheid en aandacht verzorgd.

Voor de ouders is de afdeling neonatologie 24 op 24 uur toegankelijk.

Hoofdverpleegkundige

Jolien Celen