Ziekenhuishygiëne

De dienst ziekenhuishygiëne heeft als hoofddoel zorginfecties te vermijden. Een zorginfectie is een infectie die je oploopt ten gevolge van de zorgverlening.

Hoewel deze zorginfecties niet steeds te voorkomen zijn, kan door een goed ziekenhuishygiëne beleid en de medewerking van alle ziekenhuismedewerkers het aantal zorggerelateerde infecties drastisch verminderd worden.

In ons ziekenhuis staat het team ziekenhuishygiëne, dat bestaat uit dr. Ellen Van Even en ziekenhuisverpleegkundige Sofie Cools, o.a.in voor:

  1. het opsporen van eventuele zorginfecties op onze afdelingen
  2. het opstellen van een preventieplan om deze zorginfecties te voorkomen.

Ons preventieplan richt zich onder andere op volgende onderwerpen:

  • Handhygiëne: onze zorgverleners dragen geen juwelen aan handen en polsen en hebben een goede verzorging van de nagels. Ze ontsmetten hun handen vóór en na contact met de patiënt, vóór risicovolle interventies en na het contact met lichaamsvloeistoffen.

Als ze het toch zouden vergeten, mag je hen hier gerust over aanspreken.

  • Isolatie-en voorzorgsmaatregelen: zoals een correct gebruik van beschermende kledij om zowel patiënt als zorgverlener te beschermen tegen overdracht van micro-organismen.
  • Opstellen van zorgbundels: Een zorgbundel is een bundeling van belangrijke maatregelen die zorgverleners in acht moeten nemen bij het uitvoeren van risicovolle procedures.​

Verder bewaakt het team ziekenhuishygiëne de hygiëneaspecten bij activiteiten in het operatiekwartier en verloskwartier, de vereisten bij aankoop van nieuwe medische materialen en de hygiëne bij het bouwen en verbouwen van ons ziekenhuis.

Verantwoordelijke artsen

Ellen Van Even

Laboratoriumgeneeskunde, Ziekenhuishygiëne

microbiologie, moleculaire biologie, geneesheer ziekenhuishygiëne