Borstkliniek

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de Westerse wereld. Om die reden is de noodzaak ontstaan tot het oprichten van gespecialiseerde borstcentra.

De borstkliniek van het Heilighartziekenhuis Lier is een door de overheid erkende borstkliniek en is een satellietcentrum van de borstkliniek van het Sint Maartenziekenhuis in Mechelen.

Kwaliteitsvolle zorg is mogelijk dankzij een vlotte samenwerking binnen een multidisciplinair team van specialisten, verpleegkundigen en medewerkers steeds in overleg met de huisarts, patiënt en zijn/haar naasten.

De afdeling is geïntegreerd in de polikliniek van het ziekenhuis. Door deze centrale ligging is een vlotte communicatie mogelijk met alle betrokken diensten.

Missie van de borstkliniek Lier

Zoals reeds in de algemene inleiding uitgelegd wordt de centrale rol van de patiënt steeds belangrijker. De paternalistische aanpak wordt vervangen door een nieuwe benadering waarbij de patiënt een evenwaardige partner wordt in de zorg.

De patiënt is de cliënt. Het team is steeds op zoek naar de balans tussen technologie en empathische, kwaliteitsvolle zorg.

Deze doelstellingen worden door het team nagestreefd: de beschikbaarheid van informatie, de evolutie naar thuiszorg, de samenwerking met de eerste lijnszorg zorgen voor een nieuwe cliëntgedreven aanpak van de oncologische patiënt.

Alle patiënten worden op regelmatige tijdstippen in het multidisciplinair team (MOC) besproken. Zo blijft elke betrokken arts, inclusief de huisarts, op de hoogte.

Vanaf het eerste onderzoek in het ziekenhuis tot na afloop van alle behandelingen zal het team de patiënt begeleiden.

De borstverpleegkundigen zijn het centrale aanspreekpunt en zorgen voor:

  • een snelle doorverwijzing
  • de planning van de nodige onderzoeken en afspraken
  • de nodige informatie doorheen het zorgtraject
  • emotionele ondersteuning
  • een eventuele verwijzing naar andere hulp
  • het regelen van praktische zaken zoals onder andere borstprothesen
  • de wondzorg na ontslag

Een borstverpleegkundige is elke werkdag tussen 08u30 en 12u30 telefonisch bereikbaar via 03 491 27 33. Via mail zijn ze bereikbaar op: borstcentrum@heilighartlier.be 

De borstkliniek van Lier is toegankelijk voor alle patiënten, ongeacht hun filosofische en/of religieuze overtuiging, ongeacht hun maatschappelijke positie.

Een afspraak maken?

Een afspraak maken doe je telefonisch bij één van onze borstverpleegkundige. Hiervoor kan je terecht op het nummer: 03 491 27 33.

Meer informatie

Verantwoordelijke artsen

Sabine Dobbelaere

Gynaecologie & verloskunde, Borstkliniek

Medisch diensthoofd, coördinator borstkliniek, gynaecologie - verloskunde

Meer Info

Cathy Caeymaex

Gynaecologie & verloskunde, Borstkliniek

Borstkliniek, gynaecologie - verloskunde

Meer Info

Ingrid Wittevronghel

Gynaecologie & verloskunde, Bekkenbodemkliniek (Pelvilier), Borstkliniek

Verloskunde, gynaecologie, borstkliniek en bekkenbodempathologie

Meer Info

Annelies Troch

Oncologie, Borstkliniek, Uro-zorg-Lier Prostaatkliniek, Stoma

Medisch diensthoofd niet chirurgisch dagziekenhuis

Meer Info

Julie Bastin

Oncologie, Uro-zorg-Lier Prostaatkliniek, Borstkliniek
Meer Info

Griet Geuens

Medische beeldvorming (Radiologie), Borstkliniek

Sabine Maeyaert

Medische beeldvorming (Radiologie), Borstkliniek

Laurent Van Camp

Medische beeldvorming (Radiologie), Borstkliniek

Dirk Ghysen

Medische beeldvorming (Radiologie), Borstkliniek

Wim Develter

Anatomo-pathologie, Borstkliniek

Marc Ramael

Anatomo-pathologie, Borstkliniek

Alex De Caluwé

Borstkliniek, Oncologie
Meer Info

Ina Vrints

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, Borstkliniek

Borstkliniek, esthetische en reconstructieve borstchirurgie, body contouring, huidtumoren en reconstructies, invasieve en niet-invasieve esthetische gelaatsbehandelingen

Meer Info

Lynn De Roeck

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, Borstkliniek

Algemene plastische en esthetische heelkunde, borstreconstructie, bodycontouring, behandeling van huidtumoren en complexe wonden

Meer Info

Aanvullende diensten

Borstverpleegkundigen

Borstverpleegkundige
Meer Info

Elke Robijn

Psycholoog
Meer Info

Oncologisch support team

Oncologisch verpleegkundige
Meer Info