Anatomo-pathologie

Anatomo-pathologie of (klinische) pathologie is het specialisme binnen de geneeskunde dat zich richt op het onderzoek van cellen en weefsel. Dit onderzoek behelst het uitsluiten of aantonen van maligniteit (kanker), ontsteking of een andere aandoening (stapelingsziekte, …).

Hierbij worden celvochten (cystevocht, urine, pleuravocht, hersenvocht, …) alsook grote en kleine operatiestukken verwerkt tot paraffine blokken waarvan coupes worden gemaakt voor microscopisch onderzoek. Op deze paraffine blokken kunnen bijkomende onderzoeken (histochemie, immunohistochemie, in situ hybridisatie en DNA/RNA analyse) gebeuren voor zowel diagnostiek als behandeling.

In het kader van kwaadaardige tumoren wordt meer en meer DNA-analyse uitgevoerd op het tumorweefsel om zo de veranderingen of mutaties in het DNA van de tumor op te sporen. Voor sommige mutaties kan men enerzijds reeds specifieke medicatie geven, anderzijds zeggen sommige mutaties iets over het ziekteverloop/patroon (resistentie of gevoeligheid aan therapie).

Raadpleeg hier de Laboratoriumgids.

Raadpleeg hier volgende aanvraagformulieren:

Verantwoordelijke artsen

Gert Van Den Eynden

Anatomo-pathologie

Vincent Cleemput

Anatomo-pathologie

Wim Develter

Anatomo-pathologie, Borstkliniek