Algolier

Algolier is een multidisciplinair pijncentrum, dit is meer dan enkel een pijnkliniek waar infiltraties worden gegeven. Het is een door de overheid erkende instelling om acute, subacute maar vooral chronische pijn te behandelen.

Chronische pijn vraagt meer dan enkel een consultatie en een behandeling bij de dokter. Veel mensen zijn al jaren op zoek naar iemand die hen kan helpen om van hun pijn verlost te worden. Ze worden van de ene specialist naar de andere gestuurd, krijgen hoop en verliezen deze weer, proberen van alles in de hoop op pijnverlichting, maar tevergeefs… jaren gaan voorbij zonder verbetering, en de hoop die ze ooit koesterden maakt meer en meer plaats voor teleurstelling en hopeloosheid. Ondertussen staat hun leven stil; eerst moet de pijn weg…

Chronische pijn is complex; ‘genezen’ is vaak niet meer mogelijk. Verbeteren van de levenskwaliteit op verschillende gebieden staat voorop. Om een nieuw evenwicht te vinden (lichamelijk, mentaal, professioneel, sociaal en psychologisch) is er een team nodig dat samen mee op zoek gaat. Beter worden wil dan niet noodzakelijk zeggen ‘pijnvrij’ worden.

De begeleiding naar een nieuw evenwicht start met het leren kennen van de patiënt. Tijdens een raadpleging bij de pijnarts wordt er niet alleen gefocust op scans en technische resultaten maar worden ook andere aspecten die mogelijks uit balans zijn in kaart gebracht. In functie van deze worden één of meerdere paramedici die vast aan de pijnkliniek verbonden zijn (ergotherapeute, de kinesitherapeute, de pijnpsychologe en de sociaal assistente) in advies gevraagd. Hierdoor wordt als het ware een panoramafoto genomen waarin de weerslag van het chronische pijnprobleem in zijn totaliteit wordt belicht.

Herstel betekent niet ‘pijnvrij zijn’ maar wel terug ‘het leven in handen nemen’ ondanks de pijn. De bio-psycho-sociale benadering van Algolier kan helpen in het veranderen van oude gewoonten en denkwijzen, het opstellen van nieuwe haalbare doelstellingen, en het loslaten van wat niet veranderd kan worden. Het is van grootste belang dat de patiënt hier een actieve rol in speelt. Enkel op deze manier kan chronische pijn een plaats krijgen in een kwaliteitsvol leven.

Een afspraak maken?

Een afspraak maken doe je telefonisch via 03 491 24 42.

Verantwoordelijke artsen

Nathalie Coosemans

Algolier
Meer Info

Sarah Eerlings

Anesthesie en perioperatieve geneeskunde, Algolier
Meer Info

Katarzyna Korwin-Kochanowska

Algolier

Anesthesist/pijnarts

Laura Verschueren

Anesthesie en perioperatieve geneeskunde, Algolier

Steven Vissers

Algolier, Anesthesie en perioperatieve geneeskunde, Intensieve zorgen

Pijnkliniek, Intensieve zorgen

Sofie Denkens

Algolier, Anesthesie en perioperatieve geneeskunde

Medisch diensthoofd pijnkliniek