Visuscontrole (brilaanpassing)

Visuscontrole is een onderzoek waarmee de arts de gezichtsscherpte nagaat wat bijgevolg eventuele aanpassingen aan de bril vereist.

Verantwoordelijke artsen