Sophie Van Aelst

Apr.-biol. Sophie Van Aelst is klinisch bioloog met specialisatie in de biochemie en immunologie.

Collega's

Ellen Van Even

Laboratoriumgeneeskunde, Ziekenhuishygiëne

microbiologie, moleculaire biologie, geneesheer ziekenhuishygiëne

Kristin Thibaut

Laboratoriumgeneeskunde

hematologie, bloedbank

Gert De Baets

Laboratoriumgeneeskunde

biochemie, immunologie

Wim Laffut

Laboratoriumgeneeskunde

microbiologie, antibiotiocabeleid, labodirecteur