Palliatief dagcentrum

De afdeling palliatieve zorgen is er voor patiënten die niet meer kunnen genezen, voor wie de behandeling van hun ziekte niet mogelijk of niet meer zinvol is en bij wie thuiszorg tijdelijk of definitief onmogelijk is. Patiënten die in aanmerking komen voor een opname op de palliatieve eenheid hebben meestal een beperkte levensverwachting en/of hoge zorgnoden. Er is geen uitsluitsel op basis van pathologie of leeftijd.

Doelstellingen van de zorg zijn: maximale symptoomcontrole, comforttherapie, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning van de patiënt en zijn familie/naasten.

De zorg wordt maximaal afgestemd op de behoeften van de patiënt en familie en vanuit een diep respect voor de eigenheid en de levensvisie van de individuele patiënt.

Hoofdverpleegkundige

Sophie Goossens