Borstkliniek

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de Westerse wereld. Om die reden is de noodzaak ontstaan tot het oprichten van gespecialiseerde borstcentra.

De borstkliniek van het Heilighartziekenhuis Lier is een door de overheid erkende borstkliniek en is een satellietcentrum van de borstkliniek van het Sint Maartenziekenhuis in Mechelen.

Kwaliteitsvolle zorg is mogelijk dankzij een vlotte samenwerking binnen een multidisciplinair team van specialisten, verpleegkundigen en medewerkers steeds in overleg met de huisarts, patiënt en zijn/haar naasten.

De afdeling is geïntegreerd in de polikliniek van het ziekenhuis. Door deze centrale ligging is een vlotte communicatie mogelijk met alle betrokken diensten.

Missie van de borstkliniek Lier

Zoals reeds in de algemene inleiding uitgelegd wordt de centrale rol van de patiënt steeds belangrijker. De paternalistische aanpak wordt vervangen door een nieuwe benadering waarbij de patiënt een evenwaardige partner wordt in de zorg.

De patient is de client. Het team is steeds op zoek naar de balans tussen technologie en empathische, kwaliteitsvolle zorg.

Deze doelstellingen worden door het team nageleefd: de beschikbaarheid van informatie, de evolutie naar thuiszorg, de samenwerking met de eerste lijnszorg zorgen voor een nieuwe cliëntgedreven aanpak van de oncologische patiënt.

Alle patiënten worden op regelmatige tijdstippen in het multidisciplinair team (MOC) besproken. Zo blijft elke betrokken arts, inclusief de huisarts, op de hoogte.

Vanaf het eerste onderzoek in het ziekenhuis tot na afloop van alle behandelingen zal het team de patient begeleiden.

De borstverpleegkundigen zijn het centrale aanspreekpunt en zorgen voor  :

  • een snelle doorverwijzing
  • de planning van de nodige onderzoeken en afspraken
  • de nodige informatie doorheen het zorgtraject
  • emotionele ondersteuning
  • een eventuele verwijzing naar andere hulp
  • het regelen van praktische zaken zoals onder andere borstprothesen
  • de wondzorg na ontslag

Een borstverpleegkundige is elke werkdag tussen 08u30 en 12u30 telefonisch bereikbaar via 03 491 27 33. Via mail zijn ze bereikbaar op: borstcentrum@heilighartlier.be 

De borstkliniek van Lier is toegankelijk voor alle patiënten, ongeacht hun filosofische en/of religieuze overtuiging, ongeacht hun maatschappelijke positie.

Een afspraak maken?

Een afspraak doe je telefonisch via onze borstverpleegkundigen op het nummer: 03 491 27 33