Pieter De Kimpe

Afspraken worden enkel gemaakt na doorverwijzing van een kinderarts of het CLB. De verwijzers regelen via mail een afspraak met dr. De Kimpe, Clara Dierckx of Els Mampay.