Gert De Baets

Apr.-biol. Gert De Baets is klinisch bioloog met specialisatie in de biochemie en immunologie.

Collega's

Ellen Van Even

Laboratoriumgeneeskunde, Ziekenhuishygiëne

microbiologie, moleculaire biologie, geneesheer ziekenhuishygiëne

Sophie Van Aelst

Laboratoriumgeneeskunde

biochemie, immunologie

Kristin Thibaut

Laboratoriumgeneeskunde

hematologie, bloedbank

Wim Laffut

Laboratoriumgeneeskunde

microbiologie, antibiotiocabeleid, labodirecteur